تبلیغات
مهندسی مکانیک و هوافضا - تونل باد (1)
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
تونل باد (1)
تونل باد 
2-1- کاربرد تونل باد

علم ایرودینامیک در ابتدا یک علم آزمایشگاهی و تجربی بوده و در حال حاضر در بعضی جهات به همین صورت باقی مانده است و روش های گوناگون طراحی اجسام پرنده ، در بیشتر موارد ، تنها پس از انجام آزمایشات مختلف تجربی و عملی ، به جواب مطلوب می رسند. در ایرودینامیک تجربی یکی از وسایلی که کارایی خود را به صورت کامل به نمایش گذاشته تونل باد است. این وسیله از آن جهت مورد استفاده قرار می گیرد ، که می توان توسط آن مدلی از اجسام را با شرایط دلخواه آزمایشگاهی مورد تحلیل و بررسی قرار داد و نتایج بدست آمده را برای نمونه ی اصلی وسیله ی مورد استفاده برای طراحی قرار داد. از آنجایی که ایرودینامیک علمی است که پدیده ی عبور جریان یک سیال را در اطراف اجسام مختلف بررسی می کند ، تونل باد به عنوان مهمترین ابزار تحقیقاتی در مسایل مختلف آن از دید تجربی و عملی شناخته می شود.

اهمیت تونل باد در تحقیقات و ساخت قطعات ایرودینامیکی به حدی است که بدون وجود آن ، امکان به ثمر رسیدن اغلب طرح های صنایع وعلوم هوافضایی وجود ندارد و حتی می توان ادعا نمود که تا کنون هیچ طرح عمده ای در صنایعی که در ارتباط با جریان سیالات گازی است ، بدون استفاده از این وسیله به نتیجه نرسیده است.2-2- انواع تونل باد

تقسیم بندی کلی تونل باد

تونل های باد به منظور ایجاد نتایج لازم و مورد نظر ، به اشکال و گونه های متفاوتی طراحی و ساخته می شوند. در بررسی کلی بر روی طبقه بندی های مختلف به پنج روش کلی و اساسی می رسیم که هر یک از آن ها در درون خود شاخه های فراوانی را شامل می شوند. این پنج نوع تقسیم بندی عبارتند از :

· از نظر ابعاد و شکل هندسی مقطع آزمون (Size & Geometry Shape)

· از نظر مسیر جریان هوا (Air StreamLine)

· از نظر سرعت جریان هوا و عدد رینولدز در مقطع آزمون (Reynolds Number)

· از نظر شکل قرار گرفتن و نصب بدنه (Installation)

· از نظر موارد استفاده و کار برد تونل (Using & Performance)

لازم به ذکر است که یک تونل باد مشخص ، می تواند در دو یا چند قسم از این دسته بندی ها به صورت همزمان قرار بگیرد. برای روشن شدن موضوع به شرح هر یک از این دسته بندی ها می پردازیم:

www.sem-mec.sub.ir


به ادامه ی مطلب مراجعه کنید
2-2-1- از نظر ابعاد و شکل هندسی مقطع آزمون (Size & Geometry Shape)

با در نظر گرفتن ابعاد مختلف (طول ، عرض و ارتفاع) مقطع آزمون ، می توان تونل باد را به سه نوع کوچک ، متوسط و بزرگ دسته بندی نمود. مشخصه ای به نام قطر موثر هیدرولیکی (Hydrolic Effective Diameter) در مقطع آزمون تعریف می شود که نسبت سطح مقطع آزمون (S) به محیط تر شده ی آن(P/4) است و با De یا Dh نشان داده می شود:

Dh=De=4S/P

برای تقسیم بندی تونل به سه نوع کوچک ،متوسط و یا بزرگ ، یک قاعده و استاندارد مشخص نداریم و معمولا استاندارد های ملی یا منطقه ای مشخص کننده ی آن هستند. برای مثال از نظر سطح مقطع در آمریکا دسته بندی های زیر را داریم:

· تونل های با مقطع بزرگ (The Big Testsection): مقطع آزمون به حدی است که یک هواپیمای کوچک یا وسایل نقلیه ای چون اتومبیل یا قایق در ابعاد اصلی خود در آن جا می گیرند.

· تونل های با مقطع متوسط (The Medium Testsection): سطح مقطع آزمون آن با حدود تقریبی ، 100 فوت مربع (9.3 متر مربع) است.

· تونل های با مقطع کوچک (The Small Testsection): سطح مقطع بستگی به نوع آزمایش و شکل مدل داشته و در زمینه ی حدود و ابعاد آن اختلاف نظر زیادی وجود د دارد.

روش دیگر برای تقسیم بندی تونل ها ، بر اساس شکل هندسی مقطع آزمون وجود دارد. در این حالت تونل ها را می توان به انواع مختلفی چون با مقطع آزمون دایروی ، مستطیلی ، مربعی ، شش ضلعی و هشت وجهی منتظم و نامنتظم تقسیم نمود. به علاوه تونل هایی با کار بری خاص ، با مقطع ذوزنقه ای و مثلثی طراحی و ساخته شده است.2-2-1- از نظر مسیر جریان هوا (Air Strim Line)

تونل های باد از این نظر به دو دسته ی کلی و اساسی به نام مدار باز و بسته (Open & Close Circuit Wind Tunnel) تقسیم بندی می شوند ، که از مهمترین و اصولی ترین دسته بندی ها به حساب می آیند. در تونل باد مدار باز ، هوا از اتمسفر آزاد کشیده شده و پس از عبور از قسمت های مختلف کانال تونل و مقطع آزمون ، دوباره به محیط آزاد تخلیه می شود. در این حالت جریان ورودی و خروجی با هم ارتباطی نداشته و بر روی هم تاثیر نمی گذارند. در تونل های مدار بسته ، هوا از مسیری که در ابتدا و انتهای کانال به هم مربوط شده ، عبور می کند. گاهی این مدار های بسته را سیکل بسته هم می خوانند و نیز تونل های مدار بسته ی بازگشتی را از نوع پرانتل یا گرتسینگن می نامند. به طور کلی تونل مدار بسته ، خود به سه دسته ی گوناگون به نام های تونل با بازگشت منفرد (Single Return) ، تونل با بازگشت دوگانه (Double Return) و تونل با بازگشت حلقوی (Annular Return) تقسیم می شوند.

اغلب تونل های مدار بسته از نوع بازگشت منفرد می باشند. تنها یک مسیر برای بازگشت جریان هوا در نظر گرفته شده و سیکل کانال تونل به طور ساده می باشد. در تونل با بازگشت دوگانه ، برای برگشت جریان هوا دو مسیر جداگانه به موازات هم در قرار گرفته است و مسیر رفت که شامل مقطع آزمون است ، به موازات این دو و در وسط آن ها قرار گرفته است. در هر دو نوع تونل با بازگشت منفرد و دوگانه ، از گوشه های ق (Vertical Corners) استفاده شده که دارای پره های گوشه (Corner Vanes) هستند. در تونل با بازگشت حلقوی ، بر خلاف دو نوع دیگر ، در گوشه ها پره ای به کار برده نشده است و به جای گوشه های قاﺌم ، از یک مسیر حلقوی با متغییر زاویه ای به اندازه ی ˚180 استفاده می شود.در این نوع تونل هم می توان از دو مسیر برگشت استفاده کرد.

2-2-1- از نظر سرعت جریان هوا و عدد رینولدز در مقطع آزمون (Reynolds Number)

قبل از بررسی محدوده های سرعت هوا در مقطع آزمون ، لازم است که ابتدا عددی بدون بعد به نام عدد ماخ (Mach Number) را تعریف کنیم. عدد ماخ نسبت سرعت وسیله ی پرنده ی متحرک یا جریان هوا به سرعت صوت در آن با همان شرایط محیطی از قبیل درجه حرارت ، فشار ، رطوبت محیط و چگالی هوا می باشد. این عدد را با M نشان داده و بیشتر برای سرعت های بالا و نزدیک سرعت صوت به کار می رود و سرعت های بیشتر از صوت را نیز معمولا با این عدد نمایش می دهند. تونل باد از نظر سرعت جریان هوا در مقطع آزمون به روش های مختلفی دسته بندی می شود. در یک نوع از این دسته بندی ها با سرعت کمتر از 300 مایل بر ساعت (یا 137 متر بر ثانیه) را تونل باد کم سرعت (Low Speed) و برای سرعت های بیش از این حد ، تونل باد با سرعت بالا (High Speed) می نامند. روش دیگر طبقه بندی تونل ها ، استفاده از محدوده های عدد ماخ است. در این زمینه چندین روش وجود دارد که معمول ترین آن در زیر ارائه شده است:

· محدوده عدد ماخ (3/0-0): تونل باد زیر صوت با جریان تراکم ناپذیر (Incompressible)

· محدوده عدد ماخ (7/0-3/0): تونل باد زیر صوت با جریان تراکم پذیر (Compressible)

· محدوده عدد ماخ (3/1-7/0): تونل باد نزدیک صوت (Transonic)

· محدوده عدد ماخ (5-3/1): تونل باد بالای صوت (Supersonic)

· محدوده عدد ماخ (5< ): تونل باد ماوراء صوت (Hypersonic)

در بعضی کتاب ها و مراجع حدود دیگری را برای موارد عنوان شده در بالا آورده اند. این محدوده ها برای عدد ماخ ، به علت تقریبی بودن بیش از حد و استاندارد نشدن دقیق آن ها در حال حاضر ، نمی توان به عنوان ملاک ثابتی برای دسته بندی تونل قرار داد. روش دیگری برای دسته بندی تونل باد ، استفاده از عدد رینولدز است. تونل باد با عدد رینولدز کمتر از (6^10×2) را تونل باد کوچک و بیش از آن را می توان تونل باد بزرگ نامید. این روش تقسیم بندی بیشتر برای مشخص نمودن نوع آزمایش ها و نتایج حاصل از آنها به کار برده می شود.2-2-2- از نظر شکل قرار گرفتن و نصب بدنه (Installation)

از این دیدگاه تونل باد را به دو روش کلی می توان تقسیم بندی نمود. در روش اول ، بر حسب افقی یا عمودی بودن محور اصلی تونل (Main Axis) ،که آن را می توان به دو نوع افقی و عمودی (Horizontal & Vertical Wind Tunnel) دسته بندی نمود. لازم به بیان کردن است که محور اصلی تونل ، محور تقارن تونل نیز به حساب می آید که از مرکز هندسی قسمت های مختلف تونل ، به ویژه از مقطع آزمون عبور می کند.

ملاک در افقی یا عمودی بودن تونل ، موازی یا قائم بودن محور تقارن مقطع آزمون نسبت به سطح دریا و افق می باشد. دقت شود که محور تقارن مقطع آزمون، خود قسمتی از محور اصلی می تواند باشد ، ولی بهتر است همواره این محور برای ارزیابی قائم یا افقی بودن تونل در نظر گرفته شود. در حال حاضر ، در بیشتر موارد تونل های باد از نوع افقی هستند. نوع عمودی نیز تنها در تونل های با طول نسبتا کوتاه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

روش دوم دسته بندی تونل ها ، در نظر گرفتن وضعیت کلی محور اصلی از نظر افقی یا عمودی بودن آن ، نسبت به سطح دریا است. در صورتی که تمام قسمت های تونل به صورت افقی باشد و محور اصلی تونل در کلیه ی قسمت ها ، موازی با سطح مذکور قرار گیرد ، تونل را افقی می نامند و در حالتی که بعضی قسمت های تونل به شکل عمودی قرار گرفته و محور اصلی تونل مربوط به آن نواحی قائم به سطح دریا باشد، تونل را عمودی می گویند.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که این دو روش تقسیم بندی ، با وجود مشابهت اسمی در کلمات افقی و عمودی در آن ها ، دارای مفاهیم متفاوتی هستند. در روش دوم لازم است که محور تقارن مقطع آزمون ، کاملا به صورت افقی و اصطلاح عمودی یا افقی بودن تونل به قسمت های دیگر آن اطلاق می شود ، حال آن که در روش اول تنها محور مقطع آزمون است که ملاک نامگذاری قرار می گیرد. تفاوت عمده ی دیگر این دو روش این است که روش اول معمولا برای تونل های مدار باز استفاده می شود ، حال آن که روش دوم بیشتر برای تونل های مدار بسته به کار می رود.

2-2-1- از نظر موارد استفاده و کار برد تونل (Using & Performance)

اگر با توجه به کار برد تونل ها ، آن ها را دسته بندی کنیم ، می توانیم کاربرد آموزشی (Technical Application) ، کاربرد آزمایشگاهی (Laboratorial Application) ، کاربرد صنعتی (Industrial Application) و کاربرد تحقیقاتی (Research Application) را برای این دسته ها نام ببریم. در نوع آموزشی ، معمولا هدف از آن نمایش چگونگی عملکرد تونل و انجام آزمایشات محدودی در آن برای نشان دادن هر چه بهتر کاربردهای تونل و خواص ایرودینامیکی اجسام به افراد مبتدی است. این نوع تونل بیشتر در دانشگاه ها و مراکز علمی به منظور آموزش افراد و آشنا کردن آنها با این وسیله می باشد.در نوع آزمایشگاهی تونل هدف بررسی و مطالعه ی نتایج حاصل از آن در زمینه ی پدیده های مختلف ایرودینامیکی و صنعتی است. این نوع مطالعات در سطح متوسطی انجام می پذیرد و مفاهیم گوناگونی چون ایجاد لایه ی مرزی و اثرات هوا و باد بر روی جسم متحرک یا ساکن ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در تونل ها با کاربرد صنعتی ، استفاده های مختلف آن در صنعت مورد توجه قرار می گیرد و از نتایج حاصل از تونل باد ، برای بهینه سازی و ایجاد طرح های مناسب صنعتی بهره برداری می شود.این تونل ها در شکل های متفاوت و تنها برای کسب نتایج ویژه ای ، طراحی و ساخته می شوند. برای مثال تونل هایی برای تعیین اثرات باد بر روی ساختمان ها و پل ها و یا بدست آوردن شکل مطلوب بدنه ی اتومبیل ها و موتور سیکلت ها ، وجود دارند که معمولا تنها دارای کاربرد های ویژه ای هستند. در نوع تحقیقاتی تونل ، این وسیله را برای طراحی و کسب نتایج مطلوب بر روی یک جسم متحرک و یا ساکن مورد استفاده قرار می دهند. برای انجام یک پروژه و ساخت در صنعت هوافضایی در گستره ی وسیعی از این دسته از تونل ها استفاده می شود. این تونل ها دارای وسایل اندازه گیری دقیق و گرانقیمتی بوده و ثبت و استفاده از نتایج حاصل از آن ها اهمیت ویژه ای دارد. برای طراحی و ساخت این نوع تونل ها دقت و توانایی بالایی لازم است.

2-3- انواع تونل باد با کاربرد های ویژه

در کاربرد های صنعتی و هوافضایی تونل باد ، برای رفع نیاز های ویژه و احتیاجات معینی ، تونل هایی با کاربرد ویژه ، طراحی و ساخته می شوند که معمولا دارای عملکرد محدودی هستند و تنها نتایج مشخصی را ارایه می دهند. به علت وجود مسائل مختلف در کلیه ی شاخه های صنعتی در ارتباط با تونل باد ، این تونل ها از گسترش و توسعه ی نسبتا زیادی برخوردار شده اند. در این نوشته تنها به ارائه ی مواردی که دارای عمومیت و کارایی بیشتری بوده و از تونل های با کاربرد ویژه شناخته شده ، می پردازیم.

· تونل با چگالی متغییر Variable Density Tunnel

· تونل با عدد رینولدز بالا High Reynolds Number Tunnel

· تونل با مقیاس کامل Full Scale Tunnel

· تونل پرواز آزاد Free Flight Tunnel

· تونل پرخش Spin Tunnel

· تونل پرنده های عمود پرواز Vertical STOL (Short Take-Off And Landing) Tunnel

· تونل پایداری Stability Tunnel

· تونل دو بعدی Two Dimensional Tunnel

· تونل یخ Ice Tunnel

· تونل چند منظوره All Purpose Tunnel

· تونل اتومبیل Automobile Tunnel

· تونل ملخی Propeller Tunnel

· تونل فوق تبرید Cryogenic Tunnel

· تونل دود Smoke Tunnel

· تونل القایی Induction Tunnel

· تونل موتور احتراقی Combustion Engine Tunnel

· تونل لایه ی مرزی Boundary Layer Tunnel

· تونل سازه ها Structures Tunnel

· تونل آزمایش فن Fan Test Tunnel

· تونل تند باد Gust Tunnel

· تونل دمنده Blower Tunnel

· تونل با رطوبت بالا High Moisture Tunnel

· تونل ایروالاستیک Aeroelastic Tunnel

· تونل ارتفاع زیاد High Height Tunnel

· تونل مکش Suction Tunnel

· تونل برف Snow Tunnel

· تونل انبساط Expansion Tunnel

· تونل ردیف پره Cascade Tunnel

· تونل فشار Pressure Tunnel

· تونل تراکم هوا Air Compression Tunnel

· تونل جلو برندگی Propulsion Tunnel

· تونل اتمسفری Atmospheric Tunnel


برچسب‌ها: تونل باد , wind tunnel ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
descargar facebook چهارشنبه 14 آذر 1397 12:35 ق.ظ
I don't even know how I finished up right here, but I
thought this post was good. I do not recognise who you're
but certainly you are going to a famous blogger in the event you are not already.
Cheers!
What Equipment is Needed for Sling TV سه شنبه 29 آبان 1397 08:21 ب.ظ
Excellent post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!
Very helpful info specifically the last part :) I care for such info much.
I was looking for this particular information for a long time.
Thank you and best of luck.
What Equipment is Needed for Sling TV دوشنبه 28 آبان 1397 02:02 ق.ظ
This paragraph is really a nice one it helps new the web users, who are wishing
in favor of blogging.
Sling TV پنجشنبه 24 آبان 1397 11:24 ب.ظ
Hi to every one, it's really a fastidious for me to pay a visit this web
site, it contains precious Information.
What Equipment is Needed for Sling TV چهارشنبه 23 آبان 1397 02:54 ق.ظ
Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, let alone the content!
What Equipment is Needed for Sling TV سه شنبه 22 آبان 1397 11:31 ب.ظ
Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared
to be on the web the easiest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do
not know about. You managed to hit the nail
upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
Sling TV شنبه 19 آبان 1397 01:36 ب.ظ
Ahaa, its nice dialogue on the topic of this
paragraph here at this webpage, I have read all that, so at this time me also commenting here.
Quest Bars Cheap جمعه 18 آبان 1397 05:11 ق.ظ
I used to be recommended this blog via my cousin.
I am no longer positive whether or not this publish is written by way of him
as no one else understand such certain about my difficulty.
You're incredible! Thanks!
Quest Bars Cheap چهارشنبه 16 آبان 1397 09:42 ق.ظ
It's hard to find educated people for this topic, but you seem like you know
what you're talking about! Thanks
descargar facebook یکشنبه 13 آبان 1397 09:57 ب.ظ
Descargar facebook http://twitter.com/descargar_hq descargar facebook
Inspiring quest there. What happened after? Take care! Descargar facebook http://twitter.com/descargar_hq descargar facebook
descargar facebook شنبه 12 آبان 1397 03:47 ق.ظ
always i used to read smaller content which as well clear their motive,
and that is also happening with this paragraph which I am reading at this time.
descargar facebook جمعه 11 آبان 1397 06:19 ب.ظ
Terrific post however I was wondering if you could write
a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit
further. Bless you!
Health Benefits of Coconut Oil شنبه 5 آبان 1397 08:40 ب.ظ
Asking questions are really fastidious thing if you are not understanding something
completely, except this paragraph provides pleasant
understanding yet.
minecraft free download 2018 چهارشنبه 18 مهر 1397 04:09 ق.ظ
I like reading an article that can make men and women think.
Also, thanks for allowing for me to comment!
minecraft پنجشنبه 12 مهر 1397 08:13 ق.ظ
Wow, this piece of writing is good, my younger sister is analyzing
such things, thus I am going to convey her.
How much does it cost for leg lengthening? جمعه 6 مرداد 1396 05:57 ب.ظ
Heya i'm for the primary time here. I came across this board
and I to find It truly useful & it helped me out a lot.
I hope to offer one thing back and aid others
such as you helped me.
What makes you grow taller during puberty? شنبه 24 تیر 1396 04:11 ب.ظ
Usually I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced
me to try and do so! Your writing taste has been surprised me.
Thank you, quite nice article.
foot pain heel دوشنبه 12 تیر 1396 06:21 ق.ظ
What's up i am kavin, its my first time to commenting anywhere,
when i read this post i thought i could also make comment due to this
brilliant paragraph.
foot pain identifier چهارشنبه 31 خرداد 1396 04:05 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!
Appreciate it
aliakissam.jimdo.com چهارشنبه 24 خرداد 1396 11:48 ق.ظ
It's going to be finish of mine day, except before
finish I am reading this impressive article to increase my know-how.
manicure دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 02:59 ق.ظ
Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I
could locate a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?
Thanks a lot!
manicure یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 10:53 ق.ظ
Excellent article. Keep writing such kind of info on your blog.
Im really impressed by it.
Hello there, You have done an incredible job. I'll definitely digg it and in my opinion suggest to my friends.
I am confident they'll be benefited from this site.
BHW چهارشنبه 30 فروردین 1396 10:11 ق.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now
each time a comment is added I get four e-mails with the same
comment. Is there any way you can remove people from that service?
Bless you!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر